مشاور مدیرعامل

معصومه متعجب؛ مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور بانوان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته مدیریت  است.

وی اولین رییس اداره خانم در سازمان بنادر ودریانوردی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. طی 26 سال فعالیت در سازمان بنادر و دریانوردی توانسته دو مقاله تالیف شده را در نشریات سازمان بنادر و دریانوردی منتشر کند.

مشارکت در تالیف کتاب "استقرار چرخه مدیریت بهره وری ،مطالعه موردی درسازمان بنادر ودریانوردی" از دیگر فعالیت های علمی وی در این مدت بوده است. همچنین خانم متعجب در زمان وزارت آقای احمد خرم؛ وزیر راه وقت موفق به دریافت تقدیر نامه به عنوان کارشناس نمونه شده است.