سازمان بنادر و دریانوردی/فعالیت های علمی

عنوان مقالهارائه دهندهعنوان نشریه/ کنفرانستاریخ ارائهچکیده
نقش و جایگاه تسهیلات دریافت مواد زائد کشتیها
بر اساس ضمائم کنوانسیون MARPOLدر حفاظت از محیط زیست دریایی
نسرین اتابک
احسان گلستانی
محمد حسن اتابک
همایش سالانه ایمنی حمل و نقل دریایی،
مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1397
هوشمندسازی بنادر و حمل و نقل دریاییسهیلا شیبانی مقدممجله بندر و دریا – سازمان بنادر و دریانوردی1397
نقش اینترنت اشیاء و محاسبات ابری در هوشمندسازی بنادرهاجر فرهمندهمایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار1397
بررسی نقش عوامل سازمانی در توانمند سازی منابع انسانی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
مژگان رادمنش
مسعود بهاری
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری،
بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
1397
طراحی و محاسبه پوشش رادیویی در باند VHF جهت عملیات جستجو و نجات دریاییسودابه خبازثابتهمایش صنایع دریایی- کیش1397
انتقال اطلاعات مانیتورینگ در بویه براساس ارتباط بیسیم و القای الکترومغناطیسیسودابه خبازثابت
مژگان رادمنش
همایش صنایع دریایی- کیش1397
بررسی تغییرات اقلیمی و سیلاب بر افزایش آلودگی های محیط زیست شهری و ساحلی بندر بوشهرمنصوره حسن زاده
مازیار امین
کنفرانس جامع مدیریت سیلاب1396
شناسایی و طبقه بندی شاخص های تاثیرگذار در حوادث شغلی بندر بوشهرمنصوره حسن زاده
وحید صالحی
کنفرانس ملی مدیریت کلان‏شهرها1396
بررسی بهره‌وری و کارایی زنان شاغل در پستهای اجرایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرمژگان رادمنش
راحله پورمحمد
کنگره ملی زنان موفق ایران1396
رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهرزهرا رستمیانهمایش صنایع دریایی- کیش1396
نحوه شناسایی گونه های مهاجم دریایی در جوامع بایوفولینگسیده زهرا سیدی
جلال محمدی باغملایی
نرگس علیپور اصطهباناتی
علی ابراهیم زاده
همایش صنایع دریایی- کیش1396
بررسی روند بهبود شاخص های بخش سلامت
در پروژه های عمرانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با استفاده از HSE-PLAN
نرگس علی پور اصطهباناتی
منصوره حسن زاده
کنفرانس مدیریت جامع1396
پایش اکولوژیک آلودگی تصادفی در دریا و ساحلمنصوره حسن¬زاده
عمران مرادپور طیبی
نشریه به‏هنگام1396
بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده¬سازی و استقرار سیستم جامعه بندری
Port Community System) )
سهیلا شیبانی مقدمهمایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات1392
تسهیل عملیات کالا در بنادر ایران با رویکرد تجارت الکترونیک (بنادر الکترونیکی)سهیلا شیبانی مقدمهمایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی1392