مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در حکمی، محمد رضا فروغی را به عنوان رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی فریدونکنار منصوب کرد.
رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی فریدونکنار منصوب شد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، در حکم  سعید کیاکجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران خطاب به محمدرضا فروغی آمده است: « با توجه  به تعهد، تخصص و تجربه جناب عالی، بدین وسیله به موجب این ابلاغ ، به عنوان رئیس اداره بندر و دریانوردی فریدونکنار منصوب می شوید تا تحت نظر اینجانب و با همکاری و همیاری سایر کارکنان تحت سرپرستی، نسبت به انجام امور اقدام نمایید ».

 

  محمد رضا فروغی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری و مهندسی معماری است. وی هم اکنون دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات است .

رییس اداره رفاه و پشتیانی سازمان بنادر بنادر و دریانوردی وکارشناس هماهنگی و پیگیری بندر فریدونکنار از جمله سوابق فروغی است.

گفتنی است؛ پیش از این سید جواد اوصیا به مدت حدود ۶ سال عهده دار مسئولیت ریاست اداره بندر فریدونکنار بوده است.

۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۱۴
کد خبر : ۶۰,۴۴۷