نماینده سازمان بنادر در آیمو تشریح کرد:
نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)، کنوانسیون STCW، لیست سفید ، جایگاه کمیته ایمنی دریانوردی و روند ابقا ج.ا.ایران در این لیست را تشریح کرد .
ماندانا منصوریان، سازمان بنادر و دریانوردی، آیمو
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، ماندانا منصوریان در مورد کنوانسیون STCW، لیست سفید و جایگاه کمیته ایمنی دریانوردی و ابقا ج.ا.ایران در لیست سفید، اظهار داشت: کنوانسیون 1978 STCW اولین کنوانسیونی بود که در سطح بین المللی و در جهت تعیین الزامات آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان تدوین شد.

 

 وی ادامه داد: در گذشته استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی افسران و رده های غیر افسری توسط سایر دولت ها، معمولا بدون در نظر گرفتن اجرای آن در سایر کشورها تصویب و اعمال و گرچه فعالیت های کشتیرانی، یک صنعت مهم بین المللی تلقی می شد، اما استانداردها و روش های دولت ها به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت بود.

 نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) با بیان اینکه، کنوانسیون مربوطه حداقل استانداردها را در ارتباط با آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان تعریف کرده است که به موجب آن تمامی کشورها موظف به انطباق با آن هستند، گفت: به هر حال به IMO اختیار داده شده است تا آموزش، آزمون و روش های صدور گواهینامه کشورهای متعاهد به کنوانسیون بین المللی استانداردها، آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) 1978 را کنترل و آزمایش کند.

 منصوریان ادامه داد: بر این اساس دولت های متعاهد موظف هستند اطلاعات مربوطه را تهیه و به کمیته ایمنی دریانوردی (MSC) که مسئول قضاوت در مورد توانمندی کشورها در اجرای الزامات کنوانسیون است، ارسال کنند.

لیست سفید یا « White List» چیست؟

وی با اشاره به اینکه امروزه اگر صفحات مجلات مربوط به صنعت کشتیرانی را ورق بزنید، با اختراعات و ابداعات زیادی در بخش فنی کشتیرانی مواجه خواهید شد که همگی برای ایمن تر ساختن و کارآمدتر کردن کشتی طراحی شده اند، خاطرنشان کرد: در یک کشتی مدرن، همه چیز از سیستم رانش کشتی گرفته تا طراحی بدنه، همگی نتیجه تحقیقات گسترده و فشرده و توسعه های انجام گرفته است و تنها استثنایی که وجود دارد و در واقع می توان گفت تنها عامل کلیدی که دیگر عوامل به آن بستگی دارد، همان عامل خدمه و افسران است.

نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) با بیان اینکه بر اساس گزارش ها، 80 درصد سوانح حمل و نقلی، ناشی از خطاهای انسانی است، عنوان کرد: عامل انسانی در یک کشتی می تواند مهارت هایی را ایجاد کند که از یک فاجعه جلوگیری کند و یا بر عکس نقص مهارت های فنی می تواند فاجعه ای را به بار آورد، در حالی که توانایی ها، پیچیدگی ها و قدرت تکنولوژی به طور تصاعدی رو به افزایش است و عامل انسانی به عنوان تنها عامل اصلی با همه نقاط ضعف و قوتش باقی مانده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل جامعه بین المللی دریانوردی که سابقا به دنبال راه هایی بود تا از طریق حل مشکلات فنی موضوعات مربوط به ایمنی را حل و فصل کند، اکنون به دنبال نقش عوامل انسانی در ایمنی دریانوردی است.

منصوریان با اشاره به اینکه کنوانسیون به دنبال ایجاد استانداردهای پایه برای آموزش و تعلیم دریانوردان در سراسر جهان از طریق تأکید بر کنترل کیفی و آموزش های مهارتی بوده و در نتیجه نظامی را سازماندهی کرده است که می توان اطمینان حاصل کرد استانداردهای لازم برآورده شده است، گفت: یکی از تفاوت های اصلی بین کنوانسیون STCW 95 و کنوانسیون های قبلی در تأکید بیشتر این کنوانسیون بر مهارت ها و شایستگی ها نسبت به دانش افراد است.

وی ادامه داد: در کنوانسیون STCW 95 صریحا و به طور مشروح شایستگی های لازم مرتبط با وظایف مختلف، دانش و فهم لازم برای اجرای آن ها، روش های اثبات شایستگی و معیارهای ارزیابی شایستگی قید شده است و این کنوانسیون، مقررات آموزش های عملی و بهبود بخشیدن به مهارت های اولیه از طریق استفاده از سمیولاتورها، تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی و دیگر وسایل کمک آموزشی عملی را در بر می گیرد، گرچه «تجربه سفر دریایی» به عنوان مهمترین بخش کار دریانوردان محسوب شده است.

لیست سفید و تلاش کشورها

نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) با این توضیح که کنوانسیون  STCW 95 در سال 2002 ملزم کرد تمامی دریانوردان باید مطابق با مقررات این کنوانسیون آموزش ببینند و گواهینامه های صادره تحت این کنوانسیون را به همراه داشته باشند که به مرحله حساس خود می رسد، اظهار داشت: مراجع ذی صلاحی برای ارزیابی کشورها جهت مطابق بودن با مقررات این کنوانسیون، توسط دولت های عضو به IMO معرفی می شوند و این اولین قدمی است که IMO برای سنجش اجرای کارآمد قوانین خود برداشته است و تحقق آن را نیز در انتشار «لیست سفید» جستجو می کند.

منصوریان ادامه داد: آنچه را که لیست سفید ارائه می کند اسامی کشورهایی است که مقررات و قوانین STCW 95 را به طور کامل و دقیق رعایت می کند، اما این لیست ساده نشانگر حجم کار انجام شده یا کاری که باید صورت بگیرد تا کشوری وارد لیست سفید نشود، نیست و این مرحله از آن جا شروع می شود که در ماده 4 مقرره 1/7 کنوانسیون STCW 95 قید شده که تمامی کشورهای متعاهد باید به دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی اطلاعاتی را ارائه کند تا نمایانگر آن باشد که این کشورها مقررات این کنوانسیون را بطور کامل و دقیق رعایت می کنند.

وی افزود: این اطلاعات برای ارزیابی به هیئت «مراجع ذیصلاح» ارجاع می شود که این هیئت مورد تأئید سازمان IMO بوده وبر اساس نتایج این ارزیابی دبیر کل به کمیته ایمنی دریانوردی، کشورهایی که کاملا قوانین STCW 95 را رعایت می کرده، معرفی می کند.

نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) با اشاره به اینکه کنوانسیون STCW 95 از کشورها می خواهد به طور جداگانه، هر پنج سال یکبار مقررات آموزشی خود را ارزیابی و نتایج آن را به IMO  گزارش کنند، گفت: بنابراین باقی ماندن آن ها در لیست سفید منوط به بررسی های دقیق و مداوم است و کمیته ایمنی دریانوردی سازمان IMO این لیست را به روز خواهد کرد.

وضعیت ج.ا.ایران در لیست سفیدکنوانسیون STCW

منصوریان با بیان اینکه دراجلاس صد و دوم کمیته ایمنی دریانوردی که از تاریخ ۱۴ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ در مقر سازمان بین المللی دریانوردی در لندن به صورت مجازی برگزار شد، دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی آقای کیتاک لیم، اعلام کرد ۲۷ کشور عضو آیمو اطلاعات خود را به IMO ارسال کرده و مشخص شده است که آن ها مقررات کنوانسیون STCW 95 را به طور کامل و دقیق رعایت می کنند، عنوان کرد: یکی از این کشورها ج.ا.ایران بود، به علاوه اینکه دو نفر از کارشناسان سازمان بنادر و دریانورید آقایان سیامک ذوالفقار و سید احمد هاشمی نیز در لیست هیات مراجع ذیصلاح یا اصطلاحا Competent Person برای بررسی و ارزیابی بسته های ارسالی سایر کشورهای عضو کنوانسیون مورد تایید قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: قرار گرفتن در لیست سفید به کشورهای عضو کنوانسیون این حق را می دهد که گواهینامه های صادره توسط کشورهای لیست سفید یا به نیابت از آن ها را که مطابق با الزامات کنوانسیون بازنگری شده STCW هستند و از اول فوریه 1997 لازم الاجرا شده است را به رسمیت بشناسند.

به گفته نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) لیست سفید جدید تحت یکی از بخشنامه های کمیته MSC منتشر خواهد شد و از آنجایی که روند ارزیابی اطلاعات واصله از کشورها همچنان ادامه دارد ممکن است که اسامی این کشورها با افزودن یک پیوست در اجلاس آتی به لیست فعلی اضافه شود و کشورهای صاحب پرچم که اسم آن ها در لیست سفید آمده، می توانند گواهینامه های دریانوردی صادره توسط کشورهای دیگر که اسم آن ها در لیست سفید نیست را برای کار روی کشتی هایشان قبول نکنند.

منصوریان همچنین در مورد اطلاعات درخواستی جهت ارسال به IMO و اقدامات لازم به منظور وارد شدن به لیست سفید، اعلام کرد: هر یک از کشورهای عضو IMO باید اطلاعات ذیل را برای IMO ارسال کند:

- نام، آدرس پستی، شماره تلفن و فاکس و نمودار تشکیلاتی وزارتخانه، دپارتمان یا ارگان دولتی مسئول اجرای کنوانسیون

- توضیح خلاصه ای از اقدامات اداری و حقوقی انجام گرفته جهت حصول اطمینان از مطابقت با کنوانسیون بویژه مقررات I/6 و 1/9 کنوانسیون STCW

- یک اظهارنامه روشن و دقیق از آموزشها، تعالیم، امتحانات و ارزیابی های شایستگی و گواهینامه های صادره و خط مشی های مصوب در این خصوص

- خلاصه فشرده ای از دروس و برنامه های آموزشی، امتحانات و ارزیابی هایی که برای صدور گواهینامه های تحت این کنوانسیون انجام گرفته است

- رئوس مطالب مربوط به روش های به رسمیت شناختن، معتبر دانستن و تأئید

-آموزش ها، امتحانات و معاینات پزشکی و ارزیابی های شایستگی مورد نیاز تحت کنوانسیون STCW و شرایط مربوطه و لیستی از اختیارنامه ها، اعتبارنامه ها و تأئیدیه های اعطاء شده

- خلاصه فشرده ای از مراحل انجام گرفته جهت اعطای هر گونه معافیت تحت ماده 8 کنوانسیون

- نتایج مقایسه های انجام شده متعاقب مقرره I/11 کنوانسیون STCW و چکیده ای از آموزش های اجباری بازآموزی و ارتقاء

۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
کد خبر : ۵۲,۲۳۲