با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و معاون شهرسازی و معماری وزارت راه صورت گرفت:
با حضور محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و فرزانه صادق مالواجرد؛ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه، تفاهم نامه همکاری با رویکرد « یکپارچه سازی فرایند برنامه ریزی توامان خشکی و دریا در استان های ساحلی» به امضا رسید.
امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر و معاونت شهرسازی و معماری/ تقویت تعامل شهر و بندر/ برنامه ریزی برای توسعه توامان خشکی و دریا در شهر های ساحلی
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی،تفاهم نامه سازمان بنادر و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه در راستای الزامات طرح های بالا دستی و با رویکرد « نگاه از ساحل به دریا » مبادله شده است.
 
 « زمینه سازی و تمهیدات لازم برای انعکاس ملاحظات توسعه دریا محور در اسناد برنامه ریزی توسعه فضایی کشور» از اهداف مهم این تفاهم نامه قلمداد می شود.
 
همچنین در مفاد این تفاهم نامه، بر اهمیت برنامه ریزی توسعه ای در خشکی و دریا و در چارچوب سیاست های توسعه سرزمینی تاکید شده و  بیانگر جهت گیری تازه ای متناسب با جایگاه و ماموریت های حاکمیتی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر است.
 
هم افزایی و هماهنگی توسعه خشکی و دریا در عرصه هایی مانند کریدورها، جزایر، سواحل و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ( ICZM) از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

 

لازم به ذکر است، تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر و معاونت شهرسازی و معماری در 7 ماده تهیه شده و به مدت 5 سال اعتبار دارد. 


۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۳۱
کد خبر : ۴۷,۹۲۵