معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر در همایش سالانه مدیران عنوان کرد:
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان گفت: در رقابت فشرده جهانی، جوان گرایی در حوزه مدیریتی کشور، یکی از ضروریات است که می تواند تحرک و پویایی لازم را در ابعاد گوناگون ایجاد کند.
الزامات قانونی به کارگیری زنان ونیروهای جوان در عرصه های مدیریتی/ ضرورت جوان گرایی در سازمان بنادر
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، منصور آرامی در همایش سالانه مدیران سازمان بنادر با اشاره به ضرورت اعتماد و به کارگیری زنان  و نیروهای جوان در بخش های مختلف مدیریتی ، گفت: تقریبا بیش از یک سوم جمعیت ایران جوان بین 15 تا 29 ساله است که در مجموع بر اساس آمارهای جهانی ، ایران از جمله کشورهای جوان جهان محسوب می شود.
وی با شجاع ، منعطف و پویا خواندن مدیران جوان در مقایسه با مدیران سالمند، افزود: در یک مقایسه بین کشور های توسعه یافته، درحال توسعه و جهان سوم از حیث به کارگیری " مشاوران و سیاستگذاران" و " مدیران و مسئولان اجرایی" ، در کشور های توسعه یافته وظایف مشاوران و سیاست گذاران به بخش خصوصی و NGO  و ماموریت های اجرایی به گروه های کاری ( TEM WORK ) محول می شود.
به گفته آرامی، در کشورهای درحال توسعه، وظایف مشاوران و سیاستگذاران به افراد مسن و با تجربه و وظایف مدیریتی و اجرایی به مدیران جوان و در کشورهای جهان سوم، وظایف مشورتی و سیاستگذاری به زنان و مدیران جوان و مسئولیت های اجرایی به افراد مسن و با تجربه داه می شود.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در تشرح الزامات قانونی به کارگیری نیروهای جوان در پست های مدیریتی، به تاکیدات مقام معظم رهبری در استفاده از جوانان در عرصه های مدیریتی؛ تصویب نامه شورای عالی اداری ؛ اصلاح قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان مصوب 6 شهریور سال 97 و اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای اشاره کرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان گفت: در رقابت فشرده جهانی، زنان و جوان گرایی در حوزه مدیریتی کشور، یکی از ضروریات است که می تواند تحرک و پویایی لازم را در ابعاد گوناگون ایجاد کند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۰۶:۴۰
کد خبر : ۴۵,۹۱۹