حضور فعال ایران در دهمین اجلاس منطقه ای افسران مقابله با آلودگی دریایی سازمان منطقه ای راپمی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، دهمین اجلاس منطقه ای افسران مقابله با آلودگی دریایی سازمان منطقه ای راپمی توسط مرکز میمک (مرکز منطقه ای کمک های متقابل در شرایط اضطراری در دریا -  MEMAC) با حضور افسران ملی مقابله با آلودگی دریایی کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، دولت جمهوری اسلامی، کویت، عربستان،  قطر و عمان  در شهر مسقط کشورعمان برگزار شد.
در روز اول اجلاس انتخابات مربوط به تعیین هیأت رئیسه انجام شد و رئیس جلسه از کشور عمان (میزبان) و نائب رئیس از کشور ایران (خانم امام –  افسر ملی مقابله با آلودگی) انتخاب شدند. 
در اجلاس مذکور، آخرین وضعیت مسائل مربوط به پیشگیری و مقابله با آلودگی های دریایی ، الزامات مربوط به کنوانسیونهای زیست محیطی ، جبران خسارات آلودگی، رویه های نظارت و کنترل الزامات کنوانسیونی و تهیه طرحهای منطقه ای همکاری و مقابله در برابر آلودگیهای شیمیایی  در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ، مطرح و مقرر شد تا تصمیمات اجلاس برای تصویب به شانزدهمین اجلاس شورای راپمی ارجاع شود . 
در طی اجلاس نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ، گزارش از فعالیت ها و اقدامات مرتبط پیشگیری و مقابله با آلودگی در آب های تحت حاکمیت خود ارائه کردند که در گزارش نمایندگان ایران موارد  ذیل عنوان  شد: 
- اقدامات اجرایی در خصوص کنوانسیون های مهم زیست محیطی مانند کنوانسیون های مارپل، مقابله و همکاری در برابر آلودگیهای نفتی و شیمیایی (OPRC, OPRC-HNS)  ، مدیریت آب توازن کشتیها و ...  
-  آخرین وضعیت تهیه و بروزرسانی طرح های ملی مقابله با آلودگی نفتی و شیمیایی
-  فهرست تجهیزات و شناورهای عملیات مقابله و پاکسازی آلودگی های نفتی و غیرنفتی بنادر کشور
- ارایه خدمات تسهیلات دریافت و پردازش مواد زائد کشتی ها در بنادر شمال و جنوب کشور 
- مانیتورینگ و پایش های هوایی و دریایی زیست محیطی در آبهای تحت حاکمیت و نظارت کشور
-  برگزاری مانورهای جستجو و نجات و مقابله با آلودگی های دریایی
در ادامه،  دبیرکل مرکز میمک ضمن تقدیر از فعالیتهای برجسته ایران در بخش پیشگیری و مقابله با آلودگی های دریایی و تمجید از برگزاری آخرین مانور منطقه ای جستجو و نجات و مقابله با آلودگی نفتی در بندرعباس، از سایر کشورهای منطقه درخواست کرد تا انجام  مانورهای مشابه در این خصوص را در دستورکار خود قرار دهند .

 

رسانه جدید

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۵۸
کد خبر : ۴۵,۸۶۲