ماندانا منصوریان؛ نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی به عنوان "رییس گروه راهبردی بررسی موانع اجرایی مطابقت با کنوانسیون و پروتکل لندن" انتخاب شد.
نماینده ایران در آیمو؛ "رییس گروه راهبردی بررسی موانع اجرایی مطابقت با کنوانسیون و پروتکل لندن" شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، خانم ماندانا منصوریان نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی(آیموبه عنوان "رییس گروه راهبردی بررسیموانع اجرایی مطابقت با کنوانسیون و پروتکل لندن Chair of B۲C ( Barriers to Compliance) Steering Group under London Convention  انتخابشد.

  "رییس گروه راهبردی بررسی موانع اجرایی مطابقت با کنوانسیون و پروتکل لندنمربوط به شناسایی و رفع موانعپیش روی کشورها برای مطابقت با موافقت نامه های دفع مواد زائد در اقیانوس ها می باشد

۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۴
کد خبر : ۴۴,۲۴۲