نشست مشاوران امور بانوان معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با اعضای دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
نشست مشاوران امور بانوان معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی با بانوان سازمان بنادر
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، نشست مشاوران امور بانوان معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با اعضای دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی به میزبانی دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی و با هدف هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه بانوان برگزار شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها جهت تحقق اهداف و برنامه‌های دفتر امور بانوان اشاره کرد. در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت فعلی بانوان شاغل سازمان بنادر و دریانوردی، اهم فعالیت‌های صورت گرفته در دفتر امور بانوان، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی جامعه بانوان وزارت راه و شهرسازی و چاره‌اندیشی جهت توسعه و گسترش حضور بانوان در عرصه‌های تخصصی، تصمیم‌گیری مدیریتی و همچنین اجرای قوانین ابلاغی درخصوص اختصاص ۳۰ درصد پست‌ها به زنان و جوان تأکید شد.

نشست مشاوران امور بانوان معاونت‌ها وزارت راه با بانوان سازمان بنادر

نشست مشاوران امور بانوان معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با اعضای دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، نشست مشاوران امور بانوان معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با اعضای دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی به میزبانی دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی و با هدف هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه بانوان برگزار شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها جهت تحقق اهداف و برنامه‌های دفتر امور بانوان اشاره کرد. در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت فعلی بانوان شاغل سازمان بنادر و دریانوردی، اهم فعالیت‌های صورت گرفته در دفتر امور بانوان، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی جامعه بانوان وزارت راه و شهرسازی و چاره‌اندیشی جهت توسعه و گسترش حضور بانوان در عرصه‌های تخصصی، تصمیم‌گیری مدیریتی و همچنین اجرای قوانین ابلاغی درخصوص اختصاص ۳۰ درصد پست‌ها به زنان و جوان تأکید شد.

 

نشست2

۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱
کد خبر : ۴۳,۷۶۹