دکتر آرامی در دیدار همکاران دفتر امور بانوان تاکید کرد:
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اعضای دفتر امور بانوان دیدار کرد.
عزم و اراده مدیریت عالی سازمان بهره گیری از بانوان توانمند در پست های مدیریتی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در دیدار منصور آرامی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع  سازمان بنادر و دریانوردی با اعضای دفتر امور بانوان گزارشی از وضعیت فعلی بانوان شاغل، اهم فعالیت های صورت گرفته دردفتر امور بانوان وچالش ها ومطالبات بانوان ارایه شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع ضمن تقدیر از اقدامات شایسته دفتر امور بانوان در راستای کمک به تغییر نگرش سازمانی نسبت به توانمندی زنان شاغل و حضور آنان در سطوح تصمیم‌گیری، بر عزم و اراده مدیران عالی بر استفاده از زنان توانمند در پست‌های مدیریتی ستادو بنادر تابعه تأکید کرد.
همچنین در این دیدار مشکلات موجود در زمینه مسائل آموزشی، ارتقاء شغلی، رفاهی و مالی بانوان توسط اعضای این دفتر تشریح و درخواست بانوان شاغل و بازنشسته درخصوص اتخاذ راهکارها و استراتژی‌های موثر و عملی در حوزه دریایی و بندری و اجرای قوانین ابلاغی دولت در مورد اختصاص ۳۰ درصد پست‌ها به زنان و جوانان مطرح شد.

0 4
0 3
0 1

 

 

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۲
کد خبر : ۴۳,۶۹۵