سومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی با حضور مشاور مدیرعامل در امور بانوان، نمایندگان حوزه مدیرعامل، معاونت های ستاد و بازنشستگان برگزار شد.
برگزاری سومین جلسه هم اندیشی دفتر امور بانوان

در راستای عملیاتی نمودن اهداف و برنامه های دفتر امور بانوان گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اعضاء ارایه شد، همچنین موارد قابل طرح در جلسه ای که با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع در دستور کار قرار دارد، احصا و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۲۲
کد خبر : ۴۳,۲۴۷