دومین جلسه از سلسله جلسات هم¬اندیشی دفتر امور بانوان سازمان بنادر و دریانوردی با حضور مشاور مدیرعامل در امور بانوان، نمایندگان حوزه مدیرعامل، معاونت¬های ستاد و بازنشستگان برگزار شد.
بررسی مشکلات بانوان سازمان بنادر

 در این جلسه اهداف و برنامه¬های سال 1397 دفتر امور بانوان طرح و در راستای عملیاتی نمودن آنها برنامه¬ریزی¬های مورد نیاز انجام شد، همچنین ضمن تأکید بر نقش بانوان در دو حوزه خانواده و محیط کار، پاسخگویی به دغدغه¬ها و مشکلات بانوان همکار و بازنشسته، افزایش توانمندی¬ها، تشویق بانوان به تلاش و حرکت در راستای ارتقای مسیر شغلی و احراز موفقیت در عرصه¬های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و ... در اولویت کاری این دفتر قرار گرفت.

۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲
کد خبر : ۴۳,۱۵۷