نگرانی جهت حفظ جان اشخاص و تداوم حفظ ایمنی در سفرهای دریایی همواره از موضوعات قابل اهمیت در حمل و نقل دریایی بوده است. از این رو یکی از ضروریات حمل و نقل دریایی اطمینان خاطر از دانش و آگاهی تخصصی اصول ایمنی است. خدمه یک شناور قبل از ملحق شدن به کشتی کلیه آموزش های ایمنی و اختصاصی مرتبط با حرفه دریانوردی را می آموزد تا آمادگی و توانمندی مواجهه با شرایط اضطراری، مدیریت بحران و مهار آن را داشته باشد.
مسئولیت اجتماعی خانواده دریانوردان در سفرهای دریایی

زهرا سندالی
کارشناس سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی و مدرس فنون بقا و نجات در دریا

  ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سالانه تردد کشتی های متعددی را در اقصی نقاط دنیا دارد و امروزه به لحاظ ارج نهادن به کرامت خانواده دریانورد و ایجاد احساس آرامش و اطمینان خاطر، امکان حضور همسر و فرزندان را بر روی کشتی های ناوگان کشتیرانی ایران مهیا است. به نحوی که دریانوردان می توانند در مدت زمان خدمت بر روی شناور و در طول سفر، کانون گرم خانواده را در کنار خود داشته باشند. آنچه که در این میان قابل توجه است، اطلاع از اصول و شرایط خاص زندگی بر روی کشتی، حفظ ایمنی، امنیت و از همه مهم تر مسئولیت اجتماعی این قشر از جامعه دریایی در تمام طول مدت سفر دریایی است. گرچه امروزه ایمنی حمل و نقل دریایی از هر لحاظ پیشرفت کرده و تجهیزات نجات و حفظ جان انسان در کشتی موجود و شیوه های نجات پیشرفت کرده است اما آیا آمادگی نحوه استفاده از تجهیزات موجود، رعایت اصول ایمنی و مسئولیت های اجتماعی همراهان (همسر و فرزند) بر روی کشتی نیز وجود دارد. بایستی در صدد تقویت و افزایش سطح مسئولیت و فرهنگ ایمنی خانواده های همراه دریانورد باشیم تا رفتارها ایمن‌تر گردد. در این پژوهش سعی شده است تا حد امکان سفر دریایی ایمن، مسئولیت های اجتماعی و پیاده سازی فرهنگ ایمنی در بین خانواده دریانوردان ، با هدف ارتقاء سطح ایمنی بر روی شناورهای دریایی بیان گردددر جامعه ایرانى، خانواده همواره ارزشمند‏ترین عنصر اجتماعی شمرده می شود. این دیدگاه پیشینه اسلامی و تاریخى بسیار طولانی دارد و تجربه نیز نشان مى‏دهد که زنان چه به لحاظ توانایى‏هاى روحى و جسمى، چه به لحاظ موقعیت جنسیتى و شرایط اجتماعى و فرهنگى و چه به جهت پیشینه تاریخى و تجربه، نقش بسزایى در ایجاد آرامش و تقویت روحیه خانواده ایفا مى‏کنند. با حضور خانواده دریانورد به عنوان یکی از واحدهای اجتماعی حساس و به عنوان نیرو و سرمایه های اجتماعی یک شناور، لزوم آگاهی نسبت به مسئولیت های اجتماعی، اصول ایمنی و نجات را می طلبد. قطعا در زمان بحران، و یا هرگونه سانحه دریایی کمک رسانی و امداد به خود و فرزندان و حتی خدمه شناور توسط همسران دریانورد کمک فراوانی به سرعت بخشیدن به عملیات نجات و آسودگی خاطر فرمانده کشتی خواهد کرد. این مهم زمانی تحقق می باید که خانواده دریانورد قبل از پیوستن به کشتی از اصول ایمنی و حفظ جان، تجهیزات نجات و کلیه موارد ایمنی بر روی شناور شناخت کافی داشته باشند. کاپیتان و خدمه کشتی به دلیل اشتغال به حرفه دریانوردی همواره قبل و حین خدمت به صورت مستمر اطلاع کافی از نحوه مواجه و مدیریت شرایط پیش آمده در حوادث را دارند. اما آیا جامعه کوچک مهمان در شناور نیز از اصول ابتدایی و اولیه ایمنی بر روی شناورهای دریایی آگاهند؟آیا خانواده دریانورد می داند برای ورود به نقاط مختلف یک کشتی، چه ایمنی هایی را باید رعایت کنند؟به هر ترتیب رعایت ایمنی در دریا مهمترین و اساسی ترین مرحله در یک فعالیت و سفر دریایی است. بنابراین باید به آگاهی و رعایت نکات ایمنی در دریا بر روی عرشه یا آشپزخانه و یا سایر مکان های مورد تردد خانواده دریانورد توجه کرد.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۹
کد خبر : ۴۳,۱۵۶